Tuesday, August 16, 2011

=) =) =) =) =)senyumlah..senyumlah..senyumlah ahai cek mek molek....

senyum dapat menghibur hati.
senyum dapat mengubat lara.
senyum dapat menutup cerita.
senyum.senyum.senyum..


1 comment:

Alif said...

senyum,x perlu kata apa apa...